Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 12

Medische psychologie en psychosomatiek

Everyday Biological Stress Mechanisms. In de reeks Advances in Psychosomatic Medicine

Theorell, T. (Red.)

Karger, Basel 2001 155 pagina's, ISBN 3 8055 7191 7, € 80,50/$98,25

In dit gezamenlijke werk van vele auteurs wordt een overzicht gegeven van (relatief) recent onderzoek naar biologische stressmechanismen. De bestudeerde stressoren variëren van extreme fysieke inspanningen (Japanse triatlon), tot angstwekkende situaties in de kleuterschool, examenstress, en dagelijkse werkstress. Zowel immunologische parameters (interleukines en vaccinatiereacties), endocrinologische parameters (cortisol- en prolactinebepalingen), als fysiologische parameters (bloeddrukmonitoring tijdens dagelijkse activiteiten) komen aan bod.

Voorbeelden van besproken onderwerpen zijn: de potentiële rol van stress bij arteriosclerose, stressmechanismen bij het chronische-vermoeidheidssyndroom, en een socio-epidemiologisch perspectief op langdurige stress in het dagelijkse leven.

Auteurs als Theorell, Gunnar, Kiecolt-Glaser en Siegrist staan borg voor het hoge wetenschappelijke niveau van de bundel. Het nadeel van dergelijke overzichten is echter dat ze al enigszins gedateerd zijn op het moment van hun verschijnen. Wie de stressliteratuur van de eenentwintigste eeuw op de voet wil volgen, klikt dus beter op PubMed

B. van Houdenhove