Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 12

Medische psychologie en psychosomatiek

Coping and complaining. Attachment and the language of dis-ease

Wilkinson, S.R.

Brunner-Routledge, East Sussex 2003 318 pagina's, ISBN 1 58391 170 7, £16,99

Goede professionele zorg is niet mogelijk zonder inzicht in de verschillende wijzen waarop patiënten hun klachten presenteren. Kinderen leren hun klachten en problemen zo effectief als mogelijk te uiten om aandacht en zorg van hun ouders op te roepen. Als volwassenen zullen patiënten dit hulpzoekgedrag aanpassen om aandacht en zorg van professionele hulpverleners te krijgen.

Wilkinson tracht voor clinici een gids te ontwerpen ter identificatie van de diverse stijlen van hulpzoekgedrag. Bovendien geeft hij hefbomen ter verbetering van de werkrelatie met patiënten met verschillende achtergronden en van verschillende leeftijden. Met als uitgangspunten domeinen zoals neurobiologische ontwikkeling en geheugen, ontwikkelingspsychologie en sociale psychologie, gehechtheidstheorie en systeemtheorie, ligt de focus vooral op: symptomen als onderdeel van de ziektetaal; ontwikkelingen in gehechtheidstheorie en de betekenis voor de relatie patiënt-zorgverstrekker; het verband tussen vroege ontwikkeling en het functioneren als volwassene; de implicaties ten aanzien van preventieve zorg.

Het boek is vloeiend geschreven en stimuleert het zoeken naar het effectiever en doelmatiger omgaan met de patiënten, hun klachten en hun ziekte, en naar het verbeteren van de (geestelijke) gezondheidspromotie.

D. Deboutte