Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 12

Ouderen- en neuropsychiatrie

Contact houden met dementerende ouderen. Een cursus voor verplegenden, verzorgenden en familieleden. Docentenhandleiding en werkboek

Toseland, R.W., & McCallion P.

Van Gorcum, Assen 2002 252 pagina's, ISBN 90 232 3786 2, € 57,50

Deze uit twee delen bestaande uitgave (een docentenhandleiding en een werkboek) biedt een trainingsprogramma waarmee in het bijzonder aan verpleegkundigen, verzorgenden en familieleden geleerd wordt hoe om te gaan met personen die leiden aan dementie van het Alzheimertype of een daarmee in verband staande dementie. De training probeert in zeven sessies inzicht te geven in de gedragsveranderingen die door geheugenverlies bij de dementerende plaatsvinden. Vier psycho-educatieve groepsbijeenkomsten worden afgewisseld door drie individuele bezoeken van de deelnemer aan de dementerende oudere.

Er wordt onder meer stilgestaan bij de verschillende fases van het dementiële proces, de verschillende onderdelen van het geheugen, en algemene richtlijnen, strategieën en voorwaarden voor een geslaagde communicatie met dementerenden. Ook het inzicht dat probleemgedrag bij dementie voor een belangrijk deel voorkomen kan worden door de hulpverleners van meer communicatieve vaardigheden te voorzien, is in deze uitgave opgenomen. Zo laat het werkboek aan de deelnemer van het trainingsprogramma toe stil te staan bij zijn eigen communicatiestijl.

Het programma is ontwikkeld en getest in de Verenigde Staten en wordt nu na een aangepaste vertaling onder auspiciën van het Consortium Center for Public Mental Health van de Universiteit van Maastricht in Nederland en België op de markt gebracht.

De doelstelling van deze uitgave is ons handvatten aan te reiken om op een adequate manier contact te kunnen houden met dementerende ouderen, om te voorkomen dat deze kwetsbare ouderen zich in zichzelf terugtrekken en zich zodoende toenemend isoleren. Tevens is een doelstelling om meer in voeling te kunnen komen met de leefwereld van de dementerende ouderen en om hen beter te kunnen begrijpen.

In vergelijking met wat er op het betreffende gebied reeds is verschenen, biedt deze tweedelige uitgave ons een prachtige synthese van psychoeducatief materiaal aan de hand van duidelijk beschrijvende en weinig complexe schema's zonder aandacht te verliezen voor belevingsgerichte of contextuele aspecten. Daarnaast worden de basisprincipes uitgelegd van hoe men met behulp van activiteiten bezoeken aan dementerende ouderen kan structureren, waardoor deze uitgave eveneens een aanrader is voor ergotherapeuten en bewegingsgerichte therapeuten die met deze doelgroep werken.