Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 12, 729 - 736

Essay

Het psychiatrisch testament van Ellen West

'Der Fall Ellen West' van Ludwig Binswanger is een klassieker in de psychiatrie. Een getalenteerde jonge vrouw die aan anorexia nervosa met boulimie lijdt, wordt als 'schizofrene' door haar psychiaters opgegeven en pleegt vervolgens suïcide. Recent is boeiend archiefmateriaal toegankelijk geworden, waardoor het verhaal in een heel nieuw daglicht komt te staan. Zo krijgen we meer zicht op de mislukte psychotherapieën en de verzwegen hulp bij de zelfdoding. In dit essay geef ik persoonlijke reflecties over deze intrigerende casus.

trefwoorden Binswanger, geschiedenis, gevalsbeschrijving, zelfdoding