Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 32 (1990) 3

Oorspronkelijk artikel

Strategisch management in het psychiatrisch ziekenhuis

F.A.M. Kortmann

De meeste medewerkers van een APZ zijn belast met directe patiëntenzorgtaken. Zij dragen daarvoor hun eigen professionele verantwoordelijkheid. De voornaamste taak van de directie ligt bij het strategische management van het gehele ziekenhuis. Wanneer zij daarbij diensthoofden en afdelingshoofden betrekt, is het van belang afspraken te maken over onderlinge taakafbakeningen en de benadering van managementproblemen.

Strategisch management omvat drie aandachtsvelden, de informatievoorziening om goede beslissingen te kunnen nemen, het versterken van de positie van de organisatie om te kunnen overleven en het vergroten van de motivatie van de belanghebbenden om voor de organisatie te kiezen. Daarmee corresponderen een rationele, een politieke en een zingevende benadering van beleidsvragen. In goed strategisch management worden deze benaderingswijzen in een juiste verhouding gemengd, afhankelijk van de aard van het voorliggende probleem. De zingevende benadering lijkt op lange termijn de meest krachtige.