Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 32 (1990) 3

Oorspronkelijk artikel

Psychiatrische problematiek bij zelfstandig wonende ouderen en verzorgingstehuisbewoners

A. Bosma

Vanaf 1986 werd in Eindhoven een onderzoek ingesteld naar de lichamelijke gezondheid, de geestelijke gezondheid en het welbevinden van zelfstandig wonende ouderen en verzorgingstehuisbewoners in de leeftijd van 65 tot en met 75 jaar. Centraal in dit project stond het onderzoeken van de geestelijke gezondheidstoestand. Hierover wordt in deze bijdrage gerapporteerd. Na de beschrijving van de vraagstellingen en de onderzoeksgroepen komen de gebruikte meetinstrumenten, het Diagnostisch Interview Schema en de Symptom Checklist, aan de orde. Daarbij bespreekt de auteur de gevolgde screeningsprocedure en de resultaten ervan. Ten slotte volgt de presentatie van enkele bevindingen. Het gaat hierbij om de prevalentie van recente en niet recente psychiatrische problematiek bij zelfstandig wonende ouderen en verzorgingstehuisbewoners. De totale prevalentie wordt gespecificeerd naar de meest voorkomende stoornissen; depressies en fobieën. Aan het voorkomen van cognitieve problematiek en suïcidegedachten c.q. suïcidepogingen wordt afzonderlijk aandacht besteed.