Home

Tvp21 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 32 (1990) 3

Oorspronkelijk artikel

Het dimensionele karakter van psychotische stoornissen

R.J. van den Bosch, F. Luteyn

Psychoticisme is het dimensionele alternatief voor het categoriebegrip psychose. In dit onderzoek werd deze dimensie onderzocht, en werd de validiteit beoordeeld. Daartoe zijn psychotische en niet-psychotische patiënten onderzocht met behulp van diverse zelfbeoordelingsschalen voor psychoticisme, extraversie en neuroticisme, gestructureerd interview en een beoordelingsschaal voor psychotische symptomen. Over de scores op de zelfbeoordelingsschalen werd een factoranalyse uitgevoerd. Psychoticisme kwam naar voren als een duidelijke factor, die significant correleerde met symptoomscores, en die de enige factor was waarop de verschillende diagnostische groepen zich significant van elkaar onderscheidden. De andere factoren lieten zich beschrijven als extraversie, neuroticisme en impulsiviteit-rigiditeit. Zij vertegenwoordigen weliswaar minder centrale, maar wel klinisch relevante aspecten van psychotische stoornissen.