Home

Tvp19 10 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 32 (1990) 2

Oorspronkelijk artikel

W. van den Brink

Persoonlijkheidsstoornissen; conceptualisering, operationalisering en onderzoeksthema's

Oorspronkelijk artikel

H.G.M. Rooijmans, A.M. van Hemert

Het Tijdschrift voor Psychiatrie en de psychiatrie

Oorspronkelijk artikel

C.M.J. de Maar-van Litsenburg, C.J. Slooff, J. Korf, J.W. Louwerens

Over de effectiviteit van hoge doseringen neuroleptica bij chronische en therapieresistente patiënten met een schizofrenie

Oorspronkelijk artikel

M.J. Haveman, N.W. Poelijoe

Houding van patiënten ten aanzien van ontslag bij langdurige opname in een psychiatrisch ziekenhuis