Home

Tvp19 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 31 (1989) 9

Oorspronkelijk artikel

Coping en psychopathologie: een overzicht van theorie en onderzoek

J.P.C. Jaspers, M.J.O. Asma, R.J. van den Bosch

In dit artikel worden de recente theoretische ontwikkelingen ten aanzien van het concept coping aan de orde gesteld. Enkele belangrijke classificaties van coping-gedrag worden gepresenteerd. Veel van de in de literatuur beschreven coping-strategieën zijn onder te brengen in de volgende vijf categorieën: probleemgerichte, emotiegerichte, cognitiegerichte strategieën, vermijding, en het zoeken van sociale steun.

Verder wordt een overzicht gegeven van het empirisch onderzoek naar de relatie tussen coping en psychopathologie. Deze relatie is tot nu toe vooral onderzocht bij affectieve stoornissen. Enkele voorlopige conclusies kunnen worden getrokken. Probleemgerichte coping en het reguleren van emoties hangen samen met minder depressie. Vermijding en emotionele ontlading hangen samen met meer depressie. Voor het zoeken van sociale steun en cognitiegerichte coping is de samenhang met depressie minder duidelijk.

Het onderzoek naar coping bij psychotische stoornissen is te beperkt om hierover vergelijkbare uitspraken te doen. Suggesties voor verder onderzoek worden gedaan en het belang van deze studies voor de behandeling en begeleiding van psychiatrische patiënten wordt benadrukt.