Home

Tvp19 08 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 31 (1989) 7

Oorspronkelijk artikel

Van stichting naar genezing

M. van Ommen

Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van het Nederlandse confessionele psychiatrische ziekenhuis rond de eeuwwisseling. De structuur van en de machtsverhoudingen binnen de organisatie van het rooms-katholieke en Nederlands-hervormd ziekenhuis worden daarbij vergeleken met die van een `neutraal' psychiatrisch ziekenhuis.