Home

Tvp19 08 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 31 (1989) 6

Oorspronkelijk artikel

Epilepsie en agressie

H. Omloo-Visser, T.C.A.M. Woerkom

De vraag wat agressie te maken heeft met epilepsie is een gecompliceerde. Agressie komt vaker dan gemiddeld voor bij patiënten die aan epilepsie, en dan met name partiële epilepsie met complexe symptomatologie, lijden. Het gaat vooral om interictale agressie; prodromale en postictale agressie zijn weinig frequent en doelgerichte ictale agressie komt slechts zeer sporadisch voor. Wat betreft de interictale agressie wordt aandacht besteed aan agressie bij psychosen, bij persoonlijkheidsstoornissen en bij dissociatieve fenomenen. Als verklaringsmodel wordt gedacht aan een samenspel van ongunstige biologische, psychologische en sociale factoren. Speciale aandacht wordt besteed aan de rol van het limbische systeem, waarbij het fenomeen van `kindling' ter sprake komt.