Home

Tvp19 10 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 31 (1989) 5

Oorspronkelijk artikel

W.A. Zwaan, W.A. Nolen

Behandeling van letale katatonie met dantroleen en elektroconvulsietherapie

Oorspronkelijk artikel

R. Wille, F. Verhage

Onderzoek naar het psychoanalytisch behandelkader

Oorspronkelijk artikel

A.L. Bouhuys, A.J. Vrugt

Depressie en non-verbale communicatie

Oorspronkelijk artikel

R. Giel, G.H.M.M. ten Horn, L.M. Ram, S. Sytema

De rol van de psychiater in de extramurale geestelijke gezondheidszorg