Home

Tvp19 10 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 31 (1989) 4

Oorspronkelijk artikel

J.A. Kool, N. Sijben

Voortijdige beëindiging van behandeling

Oorspronkelijk artikel

M. De Hert, R. Claes, P. Cosyns, E. Suy

Serum L-tryptofaan en competitieve aminozuren bij depressieve patiënten

Oorspronkelijk artikel

R. Giel

De psychosociale kant van rampen

Oorspronkelijk artikel

J.T.V.M. de Jong

Sociale psychiatrie vanuit transcultureel perspectief