Home

Tvp20 03omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 11, 667 - 676

Oorspronkelijk artikel

Het psychofarmacagebruik door verstandelijk gehandicapte bewoners van gezinsvervangende tehuizen1

J.J. Stolker, P.J. Koedoot, E.R. Heerdink, H.G.M. Leufkens, W.A. Nolen

achtergrond  Er is weinig bekend over de samenhang tussen psychiatrische symptomen en het gebruik van psychofarmaca in voorzieningen voor verstandelijk gehandicapten.
doel  Inzicht krijgen in het psychofarmacagebruik door verstandelijk gehandicapte bewoners van gezinsvervangende tehuizen, die psychiatrische symptomen hebben.
methode  Door de groepsleiding van gezinsvervangende tehuizen werden 573 bewoners met probleemgedrag geselecteerd (1 bewoner uit elk tehuis) en 1479 bewoners werden aselect verzameld uit alle tehuizen. Psychiatrische symptomen werden gemeten met de Reiss Screen for Maladaptive Behavior en het Psychopathology Instrument for Mentally Retarded Adults.
resultaten  Psychofarmaca (exclusief anti-epileptica) werden door 52,6% van de probleemgroep en 22,8% van de aselecte groep gebruikt. Behalve een jonge leeftijd, psychotische symptomen, angst- en agressiesymptomen, waren het gebruik van antipsychotica en van antidepressiva significant geassocieerd met de probleemgroep. Bewoners met affectieve symptomen, psychotische symptomen of angstsymptomen gebruikten naar verhouding weinig antidepressiva of stemmingsstabilisatoren, antipsychotica en anxiolytica.
conclusie  Met name antipsychotica worden vaak voorgeschreven. Daarnaast wordt waarschijnlijk een aanzienlijk deel van de verstandelijk gehandicapten met psychiatrische symptomen onderbehandeld.

trefwoorden gezinsvervangend tehuis, psychiatrische stoornis, psychofarmaca, verstandelijke handicap