Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 8, 525 - 528

Gevalsbeschrijving

Remissie van een schizofrene psychose na het staken van de behandeling met lamotrigine

W. Stuve, A. Wessels, L. Timmerman

samenvatting  Deze gevalsbeschrijving betreft een patiënt die lijdt aan epilepsie en een moeilijk te behandelen schizofrenie van het paranoïde type, waarbij een opvallende tijdsrelatie aanwezig is tussen het in remissie gaan van de psychose en het staken van de behandeling met lamotrigine. Omdat lamotrigine een glutamaatantagonist is, wordt deze tijdsrelatie besproken in het kader van de hypoglutaminerge hypothese van schizofrenie. Vanwege de farmacodynamiek en ervaringen beschreven in gerefereerde literatuur is voorzichtigheid geboden bij gebruik van lamotrigine bij patiënten met een psychotische stoornis.

 

trefwoorden glutamaat, lamotrigine, schizofrenie