Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 30 (1988) 9

Oorspronkelijk artikel

G. Glas

Aristoteles, emoties en psychopathologie

Oorspronkelijk artikel

M. Cruyt, H. de Cuyper

Het gebruik van carbamazepine bij affectieve stoornissen

Oorspronkelijk artikel

L. Henkelman, B. de Ruiter, B. Tellegen

Een onderzoek naar chronische psychiatrische patiënten en hun omgeving: een heterogene patiëntenpopulatie in een homogeen behandelingsmilieu

Oorspronkelijk artikel

A. Dosen

Ontwikkelingsdynamische benadering van de diagnostiek van psychische stoornissen bij zwakzinnige kinderen