Home

Tvp19 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 33 (1988) 7

Oorspronkelijk artikel

Overspanning als risicofactor van het hartinfarct

A. Appels, P. Mulder

Om de hypothese te toetsen dat zij die ooit een periode van overspanning hebben doorgemaakt, een verhoogd risico op het krijgen van een hartinfarct hebben werd de vraag `bent u ooit overspannen geweest' opgenomen in een prospectief onderzoek bij 3877 mannen van 40-65 jaar. Dit cohort werd gedurende een periode van 4,2 jaar gevolgd. Zij die deze vraag positief beantwoordden, hadden 80% meer kans op het krijgen van een hartinfarct tijdens de follow-up-periode dan zij die deze vraag negatief beantwoordden. De data suggereren tevens dat de toestand van vitale uitputting, die ongeveer 60% van de infarctpatiënten in de periode voor het hartinfarct doormaakt, een herhaling of voortzetting is van een vroeger doorgemaakte periode van overspanning.