Home

Tvp19 10 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 33 (1988) 7

Oorspronkelijk artikel

E. Suy, P. Cosyns

De 3-methoxy-4-hydroxyphenylglycol excretie in 24-uurs urine bij depressieve en niet-depressieve psychiatrische patiënten

Oorspronkelijk artikel

A. Appels, P. Mulder

Overspanning als risicofactor van het hartinfarct

Oorspronkelijk artikel

J.J.L. Derksen, J.W. Hummelen, J.M.P. Bouwens

Structurele diagnostiek en het structurele interview

Oorspronkelijk artikel

A.J.M. Loonen

Cyclische antidepressiva nader beschouwd

Oorspronkelijk artikel

M.J. Haveman

Vaardigheden van lang opgenomen patiënten in relatie tot besluitvorming over vervangende zorg