Home

Tvp19 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 30 (1988) 5

Oorspronkelijk artikel

Ambulante slaapwaakpolygrafie bij een patiënt met PTSS

J.H.M. de Groen, P.P.E. Bergs, V.C.P.J. van Ammers

Bij een Tweede-Wereldoorlogslachtoffer, lijdend aan een posttraumatisch stresssyndroom met ernstige slaapklachten en frequente angstdromen, worden bij ambulant slaap-waakpolygrafisch onderzoek aanwijzingen gevonden voor een slaap-apneusyndroom en voor interne dissociatie van de circadiane ritmen van meerdere fysiologische variabelen. Op een mogelijk verband hiervan met angstdromen wordt nader ingegaan.