Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 10, 641 - 645

Gevalsbeschrijving

Clozapine tegen de dorst

J.P.T. Schiphorst, A.J. Fouwels

samenvatting  Primaire polydipsie is een frequent, relatief onbekend fenomeen bij chronisch psychiatrische stoornissen en kan leiden tot significante morbiditeit en mortaliteit. In dit artikel wordt een 39-jarige chronisch psychotische zwakbegaafde vrouw beschreven met intermitterende hyponatriëmie, op basis van polydipsie, gepaard gaande met periodieke toename van onrust en gedragsstoornissen. Tijdens clozapinegebruik verbeteren de hyponatriëmie en polydipsie en nemen de gedragsproblemen af.

trefwoorden behandeling, hyponatriëmie, primaire polydipsie