Home

Tvp19 10 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 30 (1988) 3

Oorspronkelijk artikel

A.H. Schene, P.A.H. van Lieshout, J.C.M. Mastboom

Deeltijdbehandeling in beeld gebracht

Oorspronkelijk artikel

C.J. Slooff

Over keuzecriteria voor classificatie-, selectiesystemen en beoordelingsinstrumenten van psychiatrische stoornissen

Oorspronkelijk artikel

M.W.J. Koeter, W. van den Brink, J. Ormel, R. Giel

De gevoeligheid van de General Health Questionnaire (GHQ) voor chronische klachten

Oorspronkelijk artikel

J.G. Goekoop

Ervaringen met dantroleen, bromocriptine en elektroshock bij de behandeling van het Neuroleptisch Maligne Syndroom