Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 30 (1988) 1

Oorspronkelijk artikel

A. Ridderbos, J.J. Diamant

Analyse van het mondelinge taalgebruik van drie Korsakov-patiënten onder verschillende omstandigheden (pilot study)

Oorspronkelijk artikel

H. Ronse

De geschiedenis van de psychiatrie te Geel

Oorspronkelijk artikel

M. van Egmond, D. Jonker

Seksueel misbruik en lichamelijke mishandeling: risicofactoren voor (recidiverend) suïcidaal gedrag bij vrouwen?

Oorspronkelijk artikel

A.J. Tholen, R. Giel, H.W. Hoek, A. de Jong, D. Wiersma

De psychopathologie in voorzieningen voor langdurig verblijf