Home

Tvp19 10 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 29 (1987) 9

Oorspronkelijk artikel

C.A.L. Hoogduin

Follow-up bij patiënten met een dwangneurose

Oorspronkelijk artikel

M. Douma

De onderkenning van prefrontaal hersenletsel

Oorspronkelijk artikel

E. Suy

De diagnostische performantie van de Dexamethasone Suppressie Test en van de Thyreotropine Releasing Hormone Test

Oorspronkelijk artikel

J.A. den Boer, W.M.A. Verhoeven, H.G.M. Westenberg

Conceptuele en methodologische problemen rondom het thema negatieve symptomen