Home

Tvp19 08 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 29 (1987) 6

Oorspronkelijk artikel

Pedunculo halluci

P.L. Oey, L.J.M. Brok

Beschreven worden twee patiënten met aanval(len) van visuele hallucinatie vergezeld van motorische onrust waarbij tevens sprake was van een hersenstam- en cerebellair syndroom. De oorzaak van dit organo-psychosyndroom, bekend als pedunculo hallucinose is nog niet duidelijk. In de literatuur wordt uitgegaan van mogelijke aspecifieke corticale prikkeling als gevolg van een laesie in de hersenstam als oorzaak van visuele hallucinatie, terwijl de motorische onrust verklaard zou kunnen worden door een functiestoornis van het cerebellum.