Home

Tvp19 10 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 29 (1987) 6

Oorspronkelijk artikel

P.L. Oey, L.J.M. Brok

Pedunculo halluci

Oorspronkelijk artikel

E. Kog, H. Vertommen, W. Vandereycken

De Leuvense Gezinsvragenlijst: een nieuw gezinsdiagnostisch instrument

Oorspronkelijk artikel

D.T.D. de Ridder

Diagnose als vonnis

Oorspronkelijk artikel

P. Betgem

Intramurale Psychiatrische Patiënten Observatie (IPPO): een beoordelingsschaal voor gedragsniveau

Oorspronkelijk artikel

B. Bermond, J. Schuerman, B. Nieuwenhuyse, L. Fasotti, J. Elshout

Dwarslaesis: coping en stemmingen