Home

Tvp19 10 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 29 (1987) 5

Oorspronkelijk artikel

A. Escher, M. Romme, M. Breuls, G. Driessen

Maatschappelijk kwetsbaar en langdurig psychiatrisch ziek zijn

Oorspronkelijk artikel

L. Henkelman, B. de Ruiter

Een onderzoek naar chronisch psychiatrische patiënten en hun omgeving: theoretische overwegingen

Oorspronkelijk artikel

W. van den Brink

Persoonlijkheid; karakter of rolgedrag

Oorspronkelijk artikel

A.A.J.M. Beenackers

Praktijkevaluatie in de geestelijke gezondheidszorg: de modelcyclus