Home

Tvp20 03omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 29 (1987) 4

Oorspronkelijk artikel

Consistentie van psychiatrische diagnosen

P. van Lieshout, G. Brook, P. van Dijk

Met behulp van de gegevens uit het Patiëntenregister Intramurale Geestelijke Gezondheidszorg werd nagegaan in welke mate de diagnosen, die patiënten op verschillende momenten kregen, overeenkwamen. Ongeveer 80% van de patiënten kreeg bij ontslag dezelfde diagnose als bij opname. Werd een patiënt binnen een jaar heropgenomen, dan was de kans 60% op een identieke opnamediagnose als bij het voorafgaande ontslag. Althans als de patiënt binnen dezelfde instelling werd opgenomen. Werd de patiënt in een andere instelling heropgenomen, dan was de kans op overeenstemming 45%. Deze resultaten worden nader geanalyseerd en van mogelijke verklaringen voorzien.