Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 1, 27 - 34

Overzichtsartikel

Subtypering van anorexia nervosa

F.L. Wojciechowski, A. Geilen-van Hulst

achtergrond  In tegenstelling tot in de eerdere edities van de DSM worden in de DSM-IV twee subtypen van anorexia nervosa onderscheiden: het beperkende type, en het eetbuien/purgerende-type.
doel  Dit artikel beoogt na te gaan of voor deze tweedeling van anorexia nervosa voldoende empirische evidentie bestaat.
methode  Literatuuronderzoek van de empirische onderzoeken over de subtypering van anorexia nervosa uit de periode 1993 tot juni 2001 met behulp vanMedline en PsycINFO, met als trefwoorden: anorexia nervosa, subtype(s), subtyping, classification, restrictive, binge-eating, purge en purging.
resultaten  Het beperkende type onderscheidt zich qua comorbiditeit duidelijk van het eetbuien/purgerende-type, in het bijzonder wat persoonlijkheidsvariabelen betreft. Voor de subtypering van anorexia nervosa is purgeren een beduidend belangrijker criterium dan eetbuien.
conclusie  Er bestaat voldoende empirische evidentie voor het onderverdelen van anorexia nervosa in twee subtypen op basis van het al dan niet aanwezig zijn van purgeergedrag. 

trefwoorden anorexia nervosa, beperkende type, eetbuientype, purgerende type, subtypering