Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 1, 15 - 26

Oorspronkelijk artikel

Individuele rehabilitatie voor chronische psychiatrische patiënten: een open onderzoek

W.E. Swildens, A.J. van Keijzerswaard, T.F. van Wel, G.J.J. de Valk, M.W. Valenkamp

achtergrond  Rehabilitatie is sterk in opkomst in de geestelijke gezondheidszorg. De individuele rehabilitatiebenadering (IRB) beoogt chronische psychiatrische patiënten te helpen bij het verhelderen en realiseren van hun toekomstwensen op de levensgebieden wonen, werk/dagbesteding, leren en sociale contacten. Naar de resultaten is nog weinig onderzoek verricht.
doel  Het hier beschreven onderzoek beoogt inzicht te geven in de toepassing en resultaten van de IRB voor patiënten en medewerkers.
methode  Voor het onderzoek zijn bij Altrecht in de regio Utrecht 58 patiënten en hun begeleiders 2 jaar gevolgd. Bij dit open onderzoek met voor- en nameting zijn de uitkomstmaten: het bereiken van de doelen van patiënten, hun dagelijks functioneren, ervaren autonomie, kwaliteit van leven en afstemming van zorgbehoefte en -aanbod.
resultaten  De getrainde rehabilitatieactiviteiten, zoals met de patiënt rehabilitatiedoelen formuleren, zijn daadwerkelijk uitgevoerd. Van de patiënten heeft 57% grotendeels het gestelde doel bereikt; zo is 21% zelfstandig gaan wonen en 12% betaald gaan werken. Vooral bij deze succesvolle groep is het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven verbeterd. Een langer durende rehabilitatiebegeleiding blijkt in dit onderzoek voorspellend voor het bereiken van de rehabilitatiedoelen.
conclusie  De eerste positieve resultaten met de IRB rechtvaardigen de verdere ontwikkeling van deze benadering, bij voorkeur gepaard aan gecontroleerd effectonderzoek.

 

trefwoorden chronische psychiatrische stoornis, rehabilitatie