Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 1

Redactioneel

P.N. van Harten

Visie vanuit de redactie, 1 - 3

Oorspronkelijk artikel

C. Sonneborn, J.B. Dijkstra

Moeilijke psychiatrische patiënten , 5 - 14

Oorspronkelijk artikel

W.E. Swildens, A.J. van Keijzerswaard, T.F. van Wel, G.J.J. de Valk, M.W. Valenkamp

Individuele rehabilitatie voor chronische psychiatrische patiënten: een open onderzoek , 15 - 26

Overzichtsartikel

F.L. Wojciechowski, A. Geilen-van Hulst

Subtypering van anorexia nervosa , 27 - 34

Overzichtsartikel

H.G.J. Barth-van Veldhuizen, C. Reinders, A.J.M. Loonen, W.A. Nolen

Anticonvulsiva bij agressie, angststoornissen, psychotische stoornissen en alcohol- en cocaïneonttrekkingsverschijnselen , 35 - 43

Gevalsbeschrijving

S. Kats, J.A. Bruijn, M.J.C.E. Blondeau, W.W. van den Broek

Elektroconvulsietherapie als dwangbehandeling , 45 - 49

Ingezonden brief

P. Moleman

Reactie op 'Teleurstellingen. Waarom hebben antidepressiva weinig invloed gehad op de suïcidefrequentie?', 51 - 52