Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 10

Redactioneel

G. Meynen, M. Destoop, J.J.M. van Delden, A. Vellinga, H.L. Van, J. Vandenberghe, K.R. Goethals

Ethiek en psychiatrie, 697 - 698

Overzichtsartikel

F.E. Scheepers, M. Mostert, M.M. Milota, G.J.M. van Thiel

Ethiek van (big)datatoepassingen in de psychiatrische praktijk, 699 - 702

Essay

J. Specker, M.H.N. Schermer

Vroegsignalering van risico op antisociaal gedrag: naar morele mensverbetering? , 703 - 706

Essay

E. Karssing

De morele moed van psychiaters, 707 - 710

Essay

S.M.P. van Veen, G.A.M. Widdershoven

Wachten op de dood: een analyse van de wachtlijst van Expertisecentrum Euthanasie, 711 - 716

Essay

A. Vellinga, I.M. Hein, C. Blankman, A.J.K. Hondius, S.P.K. Welie

De rol van wilsbekwaamheid in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, 717 - 722

Essay

S. Kremer, K. Goethals

Waarden onder vuur; ethiek in de forensische psychiatrie, 723 - 726

Essay

J. van Os, H. van Delden, W. Boevink

De stem van de patiënt in de psychiatrie: niet gehoord, cocreatie, coöptatie of parallelle organisatie? , 727 - 730

Essay

M.B. de Koning, T.J. Burger, R. van Eck, M.J. Kikkert, L. de Haan, A. Vellinga

De ondervertegenwoordiging van complexe patiëntengroepen in wetenschappelijk onderzoek: ethische overwegingen , 731 - 736

Essay

Y. Denier

‘Is dit het beste wat ik kan doen?’ Ethische reflecties over goede zorg bij schaarste en beperkingen, 737 - 740

Essay

A.F.G. Leentjens, K. Schruers, P.C.M. Ackermans, D. Horstkötter

Ethische aandachtspunten bij de verdere ontwikkeling van psychiatrische diepe hersenstimulatie , 741 - 744

Essay

Y. Voskes, G.A.M. Widdershoven, A.L. van Melle

Dwang en drang vanuit zorgethisch perspectief, 745 - 749

Essay

A.C. Molewijk

Moreel beraad: dialogisch onderzoek als vehikel voor continu leren en goede zorg, 750 - 754

Essay

A. Liégeois, E. Berghmans, M. Destoop

Ethiek van de bemoeizorg: een casusbespreking, 755 - 759