Home

Tvp20 03omslag kijk verder

Onlinevoorpublicatie

De onderschatte waarde van wetenschap in de psychiatrie

C.H. Vinkers

ACHTERGROND Psychiatrie is een bijzonder en bijzonder ingewikkeld specialisme. Het richt zich namelijk op het ongrijpbaarste van alle lijden in de geneeskunde: het psychisch lijden. Wetenschap is een onlosmakelijk deel van de psychiatrie om hier meer grip op te krijgen. Hoe geven we hier een goede invulling aan? DOEL Beschrijven van de (gewenste) rol van wetenschap in de psychiatrie. METHODE Essay aan de hand van relevante literatuur. RESULTATEN Wetenschap vormt de basis van ons vak en is essentieel voor de dagelijkse praktijk. Een pluriforme en methodologisch brede wetenschap kan nieuwe kennis en betere zorg opleveren zonder in reductionisme te vervallen. De twijfel en de nuance die inherent zijn aan de wetenschap zijn daarnaast waardevol om onnodige ideologische debatten in de psychiatrie te voorkomen en ruimte te geven aan zinvolle discussies. Toch wordt er relatief weinig geïnvesteerd in de psychiatrische wetenschap, zeker gezien het leed en de kosten die psychische klachten veroorzaken. CONCLUSIE Wetenschap heeft de psychiatrie veel opgeleverd, maar zou ook tot bescheidenheid en twijfel moeten leiden over onze huidige kennis. Deze paradox is in feite een aansporing om wetenschap als basis van de psychiatrie te omarmen zonder de rol ervan te verabsoluteren. In dit essay bespreek ik een aantal manieren waarop dit vormgegeven zou kunnen worden. TREFWOORDEN biopsychosociaal model, opleiding tot psychiater, wetenschappelijk paradigma, wetenschapsfilosofie