Home

Tvp18 08omslag kijk verder

Onlinevoorpublicatie

Verpleegkundige somatische en farmacologische zorg binnen Vlaamse 2b-teams: een crosssectioneel verkennend onderzoek

N. Martens, M. DeStoop, B. Goossens, G. Dom

ACHTERGROND

In het kader van de hervorming van de Belgische geestelijke gezondheidszorg (project 107) bieden 2b-teams zorg aan personen met een ernstige psychische aandoening (epa), een doelgroep met frequent somatische aandoeningen en beperkte therapietrouw. Concrete informatie over teamsamenstelling en zorginhoud is tamelijk onduidelijk.

 

DOEL

Vergelijken van teamkarakteristieken en focussen op de rol van verpleegkundigen in Vlaamse 2b-teams. Daarnaast vanuit verschillende disciplines en op basis van de huidige ervaringen inventariseren van de toekomstig gewenste invulling van de verpleegkundige rol.

 

METHODE

Met een gestructureerd interview gingen wij teamkarakteristieken en modelgetrouwheid met het fact-model na bij 12 Vlaamse 2b-teams en met een digitale vragenlijst met 16 stellingen onderzochten we de huidige en gewenste verpleegkundige zorg bij 151 verpleegkundigen en artsen.

 

RESULTATEN

De verschillen in teamgrootte en -samenstelling waren niet significant. Vlaamse teams scoorden gemiddeld op fact-modelgetrouwheid. Huidige verpleegkundige zorg was beperkt tot psychosociale interventies. In gewenste zorg werden er verschillen waargenomen naargelang de bevraagde discipline. Medewerkers binnen mobiele teams scoorden elke stelling significant hoger op gewenste zorg dan op huidige zorg.

 

CONCLUSIE

Wij concluderen dat de samenstelling van Vlaamse 2b-teams varieert en dat de modelgetrouwheid met het fact-model gemiddeld is. Teams beperken zich tot psychosociale interventies, waar meer somatische en verpleegkundige zorg gewenst is.

 

TREFWOORDEN

fact, mobiele teams, outreach, verpleegkundige zorg, Vlaanderen