Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Keywords register: prenatale stress

CME-article

2019/7

M. Torbeyns, S. Claes, M. Morrens, T. Hompes

Prenatale psychologische stressfactoren en de ontwikkeling van affectieve stoornissen bij het kind: literatuuroverzicht, 442 - 442

Review article

2018/10

M. Torbeyns, S. Claes, M. Morrens, T. Hompes

Prenatal psychological stress and the development of affective disorders in children: literature review, 699 - 709