Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Keywords register: bipolaire stoornissen

CME-article

2019/6

A.T. Spijker, J. van Zaane, M.A. Koenders, R. Hoekstra, R.W. Kupka

Bipolaire stoornissen en alcoholafhankelijkheid. Praktische aanbevelingen voor behandeling op basis van een systematische literatuurstudie, 372 - 372

Review article

2018/2

A.T. Spijker, J. van Zaane, M.A. Koenders, R. Hoekstra, R.W. Kupka

Bipolar disorder and alcohol use disorder: practical recommendations for treatment, based on a literature review, 87 - 95

Short report

2014/3 Themanummer DSM-5

J. Spijker, S. Claes

Mood disorders in the DSM-5, 173 - 176

New research

3010/6

L.M. van de Beek, M.A. Ouwens, P.L. de Vries, J.W. Hummelen

Lithium levels need to be monitored: discrepancies between guidelines and practice , 367 - 373