Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Keywords register: stoornis in alcoholgebruik

CME-article

2019/6

A.T. Spijker, J. van Zaane, M.A. Koenders, R. Hoekstra, R.W. Kupka

Bipolaire stoornissen en alcoholafhankelijkheid. Praktische aanbevelingen voor behandeling op basis van een systematische literatuurstudie, 372 - 372

Review article

2018/2

A.T. Spijker, J. van Zaane, M.A. Koenders, R. Hoekstra, R.W. Kupka

Bipolar disorder and alcohol use disorder: practical recommendations for treatment, based on a literature review, 87 - 95

New research

2010/2

R. Van Roy, F. Van Den Eede, K. Peeters, C. Kenis, B.G.C. Sabbe, S.J. Claes

Comorbid anxiety disorders and alcohol-related disorders in a population of bipolar I disorder: investigation in a Flemish population , 69 - 78