Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Referaat

Een referaat bespreekt helder en bondig een recent verschenen oorspronkelijk artikel uit een vooraanstaand buitenlands psychiatrisch tijdschrift. De lengte is maximaal 600 woorden inclusief referenties. Het referaat moet bestaan uit een inleiding en een kritische bespreking van vraagstelling, methoden, resultaten, analyse en discussie van het gerefereerde artikel. Maak  duidelijk onderscheid tussen de opmerkingen van de oorspronkelijke auteurs en uw eigen mening als schrijver van het referaat. Plaats het onderzoek waarover het artikel handelt in een klinische context. Naast het besproken artikel kunnen maximaal twee referenties worden toegevoegd.

U dient een pdf van het gerefereerde artikel bij te voegen.

Om teleurstelling te voorkomen, vragen wij u vooraf bij het redactiebureau te melden dat u van plan bent een referaat over een bepaald artikel te schrijven. Wij beoordelen dan of het artikel geschikt is om een referaat over te schrijven en reserveren het op uw naam.