Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Ingezonden

Ingezonden brieven zijn reacties op artikelen verschenen in het tijdschrift. Maximale lengte is 800 woorden, inclusief (maximaal) 4 referenties. De redactie verwelkomt ingezonden brieven, omdat deze aangeven dat onze artikelen aanzetten tot wetenschappelijke discussie.
De redactie kan ingezonden brieven weigeren of ze inkorten; ook ingezonden brieven worden redactioneel bewerkt.
We vragen de auteurs van het artikel waarop gereageerd wordt om een reactie om zo een zinvolle discussie te stimuleren.