Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

klinische praktijk

 

In deze rubriek wordt aan de hand van één of meerdere leerzame vignetten de praktijk beschreven en verbonden met de stand van zaken en relevante literatuur.

Lengte en opbouw

Maximaal 2500 woorden, inclusief samenvatting van maximaal 150 woorden, summary met Engelse titel, 3-5 trefwoorden, 3-5 key words en tabellen, exclusief literatuurlijst.
Geef een inleiding met een duidelijke probleemstelling en achtergronden. Beschrijf de ziektegeschiedenis(sen) en plaats deze vervolgens in de context van de literatuur. Verdeel het artikel in afzonderlijke, goed van elkaar onderscheiden gedeelten, met korte informatieve tussenkoppen. 
Beschrijf de ziektegeschiedenis zodanig dat patiënt niet herkenbaar is. De redactie verlangt voor iedere beschreven patiënt (herkenbaar of niet) schriftelijke toestemming van de patiënt (klik HIER voor pdf).

Tabellen en figuren
Voor afbeeldingen waar patiënten herkenbaar op staan dient u een aparte schriftelijke toestemming van de patiënt mee te sturen.
 
Literatuur
Beperk u tot maximaal 25 essentiële referenties.