Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

PROEFSCHRIFTARTIKEL

Een proefschriftartikel wordt op uitnodiging van de redactie geschreven. Het kan de vorm hebben van een overzichts- of een onderzoeksartikel. De keuze is aan de auteur. Het doel is dat de voornaamste bevindingen bekend worden aan het lezerspubliek van het Tijdschrift. Er zal daarom over het algemeen een selectie nodig zijn uit de hoofdstukken van het proefschrift.

 

Lengte en opbouw 

Maximaal 4000 woorden inclusief samenvatting, summary met Engelse titel, 3-5 trefwoorden, 3-5 key words en tabellen en figuren, exclusief referentielijst.
Bespreek in de inleiding de aanleiding en vraagstelling(en). De informatie over de methode is zodanig dat voor de lezers te volgen is hoe de belangrijkste resultaten tot stand zijn gekomen. Bespreek in de discussie (mogelijke) klinische implicaties .

 

Samenvatting en summary 

Structureer de samenvatting volgens een vast stramien, met de kopjes: achtergrond, doel, methode, resultaten en conclusie. Klik HIER voor een voorbeeld. Zorg voor een informatieve samenvatting zonder dat u in telegramstijl schrijft. De lengte is maximaal 200 woorden.

  

Literatuur

Beperk u tot maximaal 25 essentiële referenties.