Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Psychiatrie van de toekomst

In deze rubriek publiceren wij samenvattingen van wetenschappelijk vernieuwend onderzoek dat relevant is of naar verwachting zal zijn voor de psychiatrie. De samenvatting moet toegankelijk geschreven zijn voor een breed publiek (psychiaters/ i.o.), en eindigen met een eigen interpretatie van de mogelijke toekomstige implicaties van dit of soortgelijk onderzoek. Een artikel in deze rubriek wordt op uitnodiging van de redactie geschreven.

De samenvatting heeft maximaal 350 woorden (eventueel met een tabel of figuur). Het onderzoek wordt helder en bondig beschreven aan de hand van onderstaande kopjes: 

– Waarom dit onderzoek? 
– Onderzoeksvraag
– Hoe werd dit onderzocht?
– Belangrijkste resultaten
– Hoe zal dit onderzoek ons vak veranderen? 

Het laatste kopje is het meest onderscheidend van andere rubrieken en mag best gedurfd zijn, dus filosoferend over de mogelijke (toekomstige) implicaties van de betreffende resultaten. Het mag quotes bevatten van de auteurs, maar liever nog je eigen visie of mening. 

Om de kwaliteit te waarborgen vragen we schrijvers goed te letten op de methodologie van de gekozen artikelen. Voorbeelden van geschikte tijdschriften zijn: JAMA Psychiatry, The American Journal of Psychiatry, Molecular Psychiatry, Nature, Nature Neuroscience, Nature Communications, PNAS, Science, Cell, The Lancet, The Lancet Psychiatry, JAMA, BMJ en de New England Journal of Medicine.