Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Nederlands-Vlaams Toponderzoek

Nederlands-Vlaams Toponderzoek

In de rubriek Nederlands-Vlaams toponderzoek publiceren wij samenvattingen met een korte interpretatie van toppublicaties, waarvan een Nederlandse en/of Vlaamse onderzoeker eerste of laatste auteur is. In principe worden deze samenvattingen op uitnodiging van de redactie geschreven. Omdat geen enkele screening 100% sensitief en specifiek is, kunt u ook op eigen initiatief een samenvatting indienen. Om teleurstelling te voorkomen, vragen wij u vooraf de geschiktheid van uw publicatie voor deze rubriek na te gaan bij de redactie. Als belangrijkste richtlijn hiervoor geldt dat uw publicatie in een psychiatrisch tijdschrift is gepubliceerd met een impactfactor van ten minste 5 of in één van de twee hoogst genoteerde psychiatrische tijdschriften binnen het aandachtsgebied kinder- en jeugdpsychiatrie, ouderenpsychiatrie of verslavingszorg. Uitzonderingen kunnen beargumenteerd worden gemaakt voor andere specifieke deelgebieden van de psychiatrie, waarbij de beslissing van de kernredactie leidend is.

We vragen u één auteur te kiezen die namens alle auteurs de bijdrage schrijft. Bij de referentie van de originele publicatie vermelden we in deze rubriek alle auteurs (in plaats van alleen de eerste  6).

In de samenvatting beschrijft u helder en bondig het onderzoek, met nadruk op de gevonden resultaten en de consequentie voor de klinische praktijk of voor de toekomst van ons vakgebied in geval van fundamenteel onderzoek. De samenvatting heeft bij voorkeur 300 woorden, met een uitloop tot maximaal 400 woorden, 1 figuur of tabel, en de volgende kopjes:

– Waarom dit onderzoek?
– Onderzoeksvraag
– Hoe werd dit onderzocht?
– Belangrijkste resultaten
– Consequenties voor de praktijk (bij klinisch onderzoek) of
– Consequenties voor de toekomst (bij fundamenteel onderzoek).

Bijdragen worden enkel beoordeeld door de redactie van het Tijdschrift voor Psychiatrie. Samenvattingen op uitnodiging worden in principe geplaatst, na de gebruikelijke (eind)redactionele bewerking. Samenvattingen aangeboden op eigen initiatief worden door de redactie beoordeeld op geschiktheid voor deze rubriek.