Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Figuren

  • Deze moeten van goede kwaliteit zijn, eventueel een foto.
  • Lever foto's in kleur of zwart-wit het liefst digitaal aan.
  • Ze moeten een grafisch bestandsformaat hebben (bijvoorbeeld TIFF of JPEG).
  • Ze mogen beslist niet zijn 'verpakt' in Powerpoint-, Word- of andere presentatie- en tekstbestanden. Ook moet de resolutie voldoende hoog zijn. Eventueel kunt u ze apart op een cd-rom insturen.
  • Geef in het artikel duidelijk aan waar figuren moeten komen.
  • Lever elke figuur aan op een afzonderlijke pagina, met onderschrift en legenda in voetnoten.
  • Titels en andere uitleg moeten niet in, maar onder de figuur staan.
  • Nummer figuren in dezelfde volgorde als waarin ze in de tekst worden genoemd en controleer of elke figuur ook daadwerkelijk in de tekst voorkomt.