Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Boekbesprekingen

Maandelijks plaatsen wij recensies van recent in het psychiatrisch vakgebied verschenen boeken.

Enkele praktische aanwijzingen:

  • Vermeld in het kort waarover het boek gaat.
  • Beschrijf de doelstelling van het boek en de doelgroep, en beoordeel in hoeverre deze bedoelingen worden waargemaakt.
  • Vermeld de sterke en zwakke punten van het gerecenseerde werk, oordeel over het relatieve belang, vergeleken met wat er op het betreffende gebied reeds verschenen is.
  • Indien in positieve of negatieve zin opmerkelijk: vermeld iets over taalgebruik, kwaliteit van de eventuele vertaling, lay-out, indeling, illustraties, literatuurverwijzingen en eventuele index.
  • Besluit met een samenvattende opmerking.
  • Een reguliere recensie bedraagt maximaal 400 woorden en een lange recensie maximaal 600 woorden, dit beoordeelt de redactie.