Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Essay

Lengte en opbouw

Een essay is een beschouwing die de lezer stof tot nadenken biedt. Vooral theoretische, filosofisch, ethische en geschiedkundig onderwerpen lenen zich voor een essayvorm. Een persoonlijke invalshoek of benadering is hierbij mogelijk. Let op dat indien duidelijke evidentie beschikbaar is, beter voor een overzichtsartikel gekozen kan worden. In geval een mening centraal wordt gesteld past een opinieartikel meer. 

Lengte en opbouw

Maximaal 2500 woorden inclusief samenvatting, summary met Engelse titel, 3-5 trefwoorden, 3-5 key words en tabellen en figuren, exclusief referenties.

Een essay kan per definitie als opbouw een meer vrije vorm hebben. Desondanks blijft een bepaalde structuur en logische opbouw noodzakelijk. Het uitgangspunt is een heldere vraagstelling. Het dient af te sluiten met een pakkende conclusie.

Samenvatting en summary

Structureer de samenvatting en de summary volgens een vast stramien, met de kopjes: achtergrond, doel, methode, resultaten en conclusie. Klik HIER voor een voorbeeld. Zorg voor een informatieve samenvatting zonder dat u in telegramstijl schrijft. De lengte is maximaal 200 woorden.

 

Literatuur

Beperk u tot maximaal 25 essentiële referenties. 

NB: De redactie kan na beoordeling beslissen tot een lager aantal maximum woorden voor het manuscript.