Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 41 (1999) 7, 415 - 420

Essay

Al ziende blind. Boeken over autisme

J.K. Buitelaar

besproken boeken
Howlin, P. Children with Autism and Asperger Syndrome. A Guide for Practitioners and Carers. Wiley Publishers, West Sussex 1998, 331 p., £ 16.99.
Howlin, P., Baron-Cohen, S., & Hadwin, J. Teaching Children with Autism to Mind-Read. A Practical Guide. Wiley Publishers, West Sussex 1999, 290 p., £ 16.99.
Kraijer, D. Autistische stoornissen en verstandelijke beperking. Ontwikkelingsstoornis en ontwikkelingstekort. Swets & Zeitlinger, Lisse 1998, 332 p., ƒ 49,50.
Volkmar, F.R. Autism and Pervasive Developmental Disorders. Cambridge University Press, Cambridge 1998, 278 p., £ 45.00.