Home

Tvp21 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 10, 730 - 730

Referaat

Tardieve dyskinesie bij anti­psychotica van de eerste en de tweede generatie

A. Wulterkens, P.F.J. Schulte