Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 12, 853 - 853

Psychiatrie van de Toekomst

Meer genetische overlap tussen psychiatrische dan tussen neurologische stoornissen

F. Velders, K.M. Burgerhout