Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 8, 562 - 563

2018 50 cover seys

General Psychiatry

Intervisie met impACT. Effectiever van elkaar leren

Annick Seys, Jacqueline A-tjak

Hogrefe Publising Group, Amsterdam, 2018 96 pagina’s, isbn 978-94-922-9723-5, € 28,30

Het boek Intervisie met impact is een werkinstrument dat Seys en A-Tjak schreven om de efficiëntie van intervisiemomenten te optimaliseren.

De oefeningen en methodieken in het werkboek zijn gebaseerd op twee therapeutische benaderingen. In de eerste plaats maken de auteurs gebruik van acceptance and commitment therapy (act), een vorm van contextuele gedragstherapie die zich niet richt op het verminderen van symptomen, maar als doel heeft de vaardigheden van de cliënt te verbeteren die een rijk en zinvol leven mogelijk maken. Verder werken ze met functionele analytische psychotherapie (fap), een benadering waarbij men een context van warmte, openheid en verbondenheid belangrijke voorwaarden acht om te kunnen groeien in relaties met anderen. Dit therapeutisch model maakt, net als act, deel uit van de derde generatie van de gedragstherapieën. fap vertoont conceptueel gezien sterke gelijkenissen met het act-model, daar in beide modellen gedrag, context en functie centraal staan.

De combinatie van beide modellen is een absolute meerwaarde, vooral omdat er bij beide benaderingen oog is voor het erkennen en aanpassen van niet werkzaam gedrag, dat intervisiemomenten behoorlijk kan belemmeren.

Het boek is opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel, en meteen één van de sterkste onderdelen van dit boek, is erop gericht om het inzicht van de therapeut in de eigen emoties en gedachten over het team, de cliënt en het eigen functioneren te vergroten. Hierdoor kunnen teamleden zich bewust worden van de wijze waarop deze gedachten en emoties een invloed kunnen hebben op het klinisch werk. De oefeningen in het boek zijn echter niet altijd even goed afgestemd op het beoogde publiek, daar het veel basiskennis bevat. Het boek is toegankelijk voor leken, maar wanneer we ervan uitgaan dat het gericht is op professionele teams mist het soms wat diepgang.

Deel twee van het boek is gericht op het verbeteren van de therapeutische vaardigheden van de teamleden aan de hand van het Portlandmodel. Dit model bevat een leidraad om aan de hand van rollenspellen de therapeutische vaardigheden in te oefenen. Het Portlandmodel is echter overmatig gestructureerd, waardoor het te weinig ruimte biedt voor de eigen manier van werken van de therapeut en zijn of haar team.

Deel drie geeft een beknopte uiteenzetting van de gehanteerde therapeutische modellen (act en fap). Deze informatie is echter zeer beperkt. De gebruikte werkdocumenten kunnen via de websites van de uitgeverij gedownload worden.

Ik concludeer dat dit boek zeer waardevolle elementen bevat en zeker een aanrader is voor act/fap-teams die behoefte hebben aan een gestructureerd intervisiekader.

M. van den Hove, Boechout