Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 8

Editorial

D. Rhebergen

Strong underrepresentation of older people in research, 504 - 506

CME-article

S. van den Ameele, L. van Diermen, W. Staels, V. Coppens, G. Dumont, B. Sabbe, M. Morrens

De impact van stemmingsstabiliserende geneesmiddelen op cytokineconcentraties bij patiënten met een bipolaire stoornis: een systematisch literatuuronderzoek, 507 - 507

Opinion

C. van der Put, M. Assink

Misconceptions in the Dutch vision on risk assessment, 508 - 510

Onderzoeksartikel

N.K. van Vliet, H. Schaap-Jonker, M. Jongkind, N. van der Velde, A. van den Brink, A.W. Braam

The associations between God representations and suicidality among Christian patients with a major depressive disorder, 511 - 520

Onderzoeksartikel

M. Molag, T. Beckers, H.J.E. van de Mortel

The implementation of the multidisciplinary guidelines for treatment of schizophrenia in teams for flexible assertive community treatment: a retrospective study of patient files, 521 - 526

Proefschriftartikel

J. van Ditzhuijzen, M. ten Have, R. de Graaf, C.H.C.J. van Nijnatten, W.A.M. Vollebergh

Abortion and the risk of mental disorders, 527 - 535

Essay

K. Hens, R. Langenberg

Biology and context. Experiences of adults diagnosed with autism, 536 - 543

Klinische Praktijk

D. van der Heide, H. Merckelbach, P. van Harten

Tranylcypromine and khat: a potentially fatal combination, 544 - 547

Klinische Praktijk

E. Baptist, I.C. de Graaf, M. Bannink

Delirium as a late onset manifestation of quetiapine intoxication, 548 - 551

Klinische Praktijk

J.J. Luykx, J. Huygh, J. Daems, K. Schoonheydt

Pancreatitis and thrombotic thrombocytopenic purpura caused by quetiapine-induced hypertriglyceridemia, 552 - 556

Dutch-Flemish research

N.M. Batelaan

Antidepressivum na herstel van een angststoornis: continueren of afbouwen?, 557 - 558

Referaat

K. Spoelstra, C. Baas, R. Knegtering

Antipsychoticagebruik in de echte wereld, 559 - 559

Psychiatrie van de Toekomst

G. Jacobs, M. Figee

Bijwerkingen door ketamine voor depressie: wat is bekend?, 560 - 560

Letter to the editor

V. Holländer

‘VMAT-2-remmers als behandeling voor tardieve dyskinesie’ , 566 - 568

Reviews